mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Kontakt

Dane adresowe

Jak do nas trafić

Godziny otwarcia

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - siedziba główna
ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce
e-mail:
sekretariat@mopr.siedlce.pl

Numery telefonów:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Koordynatorzy i Asystenci Rodziny) 25 794 30 09
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10,  605 031 412
Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08 – 110 Siedlce
tel. Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
tel. Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
e-mail: sr@mopr.siedlce.pl

Dział Świadczeń Wychowawczych (RODZINA 500+ i DOBRY START)
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08–110 Siedlce
t
el. 25 794 31 94
e-mail: sw@mopr.siedlce.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18, 08 – 110 Siedlce
tel. 25 794 31 97
e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce
tel. 25 794 30 23
e-mail: sds@mopr.siedlce.pl

 

Jak do nas trafić

Godziny otwarcia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest otwarty w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem Powiatowego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. B. Prusa 18), Działu Świadczeń Wychowawczych i Działu Świadczeń Rodzinnych (ul. Krystyny Osińskiej 6), które w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki czynne są w godzinach od 8.00 do 16.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą środę od godziny 10.00. Zapisy w sekretariacie (pokój nr 32).

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00 oraz
w czwartki w godz. od 14.00 do 16.00.

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godz. 10.00-12.00, a Zastępca Dyrektora w poniedziałki w godz. 8.00-10.00 i czwartki w godz. 14.00-16.00.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.
W godz. od 13.00 do 16.00 dyżurujący pracownicy socjalni, w sprawach niecierpiących zwłoki, przyjmują interesantów w:
a) poniedziałki w pokoju nr 52 (nr tel. 25 794 30 04),
b) wtorki w pokoju nr 55 (nr tel. 25 794 30 05),
c) środy w pokoju nr 54 (nr tel. 25 794 30 06),
d) czwartki w pokoju nr 53 (nr tel. 25 794 30 07),
e) piątki w pokoju nr 47 (nr tel. 25 794 30 08).

Obsługa interesantów w Dziale Świadczeń Wychowawczych i Dziale Świadczeń Rodzinnych odbywa się:
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 14.30, w środę w godzinach od 10.00 do 18.00.

Kasa Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, do dokonywania opłat oraz do wpłat świadczeń nienależnie pobranych (piętro) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 13.30.

Kasa Działu Świadczeń Wychowawczych i Działu Świadczeń Rodzinnych (parter) czynna jest zgodnie
z harmonogramem wypłat na dany miesiąc w godz. od 10.30 do 14.00.

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA