mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Najważniejsze dokumenty

Statut MOPR

Regulamin Organizacyjny MOPR

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2005 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2006 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2006 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2007 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2020 r.

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Regulaminu przeprowadzania naboru

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce do roku 2015

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce
na lata 2016 - 2025

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2016 roku

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2018 roku

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku

Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Siedlce
na lata 2019-2022

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Siedlce
na lata 2019-2022

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA