mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum


Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - luty 2018 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

19 (poniedziałek)

kasa parter

 D, E, F, G, H, I, J

21 (środa)
kasa parter

 K

22 (czwartek)
kasa parter

 L, Ł, M, N

23 (piątek)
kasa parter

 O, P, R

26 (poniedziałek)
kasa parter

 S, Ś, T

27 (wtorek)
kasa parter

U, W, Z, Ź, Ż

28 (środa)
kasa parter

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

20 (wtorek)
kasa parter


       

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - styczeń 2018 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

22 (poniedziałek)

kasa parter

 D, E, F, G, H, I, J

23 (wtorek)
kasa parter

 K

24 (środa)
kasa parter

 L, Ł, M, N

25 (czwartek)
kasa parter

 O, P, R

26 (piątek)
kasa parter

 S, Ś, T

29 (poniedziałek)
kasa parter

U, W, Z, Ź, Ż

30 (wtorek)
kasa parter

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

19 (piątek)
kasa parterOGŁOSZENIE

       W związku z trwającą w okresie od 25 listopada do 10 grudnia Kampanią „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” w dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku, w godz. 10.00 – 13.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32, odbywać się będą dyżury specjalistów, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat możliwości radzenia sobie z przemocą, obowiązujących procedur w tym zakresie oraz możliwych form pomocy.
       Porad udzielać będą przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach.
       Kampania „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” to największa na świcie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest pomiędzy 25 listopada, na który przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Symbolem Kampanii jest biała wstążka.
Informujemy o możliwości na prace społecznie użyteczne  w2018r. (2017-11-30)
Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2018r. - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2017 r.Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

 Ogłoszenie w sprawie konkursu - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2018 r. - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2018-02-08) - pobierz»»

 


Harmonogram - pobierz»»


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,

że od dnia 6 listopada 2017 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
będzie mieścił się przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Zmianie ulegnie również numer telefonu - nowy numer 25 794 31 97.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2018.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2017 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13


      Informacja o zmianie terminu przekazania dotacji świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego i świadczeń 500+ (2017-09-13) - pobierz»»


      Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.

       W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.

      Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2017 r. są przyjmowane od dnia 4 września 2017r. do 10 października 2017r. w siedzibie MOPR w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.

        Szczegółowe informacje można uzyskać  w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR (www.mopr.siedlce.pl – zakładka Aktywny samorząd).


            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie MOPR przy ul. Langego 6 można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dotyczące:
świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500+),
świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można również składać listownie oraz przez internet:
świadczenia wychowawcze za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Zmianie uległy druki wniosków. Są one dostępne na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) oraz w siedzibach MOPR przy ul. Langego 6 i Sienkiewicza 32.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków, odbywać się będzie w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 8.00 – 14.30,
środa – 10.00 – 18.00.


Działa Świadczeń Wychowawczych w nowej siedzibie

          Miejski   Ośrodek   Pomocy   Rodzinie   w   Siedlcach   informuje,  że   od   dnia   20   czerwca   br.   Dział Świadczeń Wychowawczych realizujący świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ będzie się mieścił, przy ul. Langego 6 (w budynku w którym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32.


Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)

Od tego dnia można składać wnioski o:
objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.
Do pobrania pełna informacja»»


      Caritas Diecezji Siedleckiej kontynuuje pracę w zakresie tworzenia na terenie diecezji siedleckiej instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.   
     W związku z przypadającym w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, po raz kolejny zaprosiliśmy do współpracy instytucje zajmujące się wsparciem w tym zakresie z terenu działań naszych Ośrodków. Nasza oferta jest szczególną odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem (w tym przemocą w rodzinie).
      Dzięki podjęciu wspólnych działań został stworzony harmonogram pracy, który prezentujemy poniżej. Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem planowane są dyżury specjalistów, w tym: kuratorów sądowych, policjantów, prawników, terapeutów i pracowników socjalnych.
       Zapraszamy Państwa do kontaktu i spotkań, które mogą zaowocować podjęciem działań mających na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i uzyskanie fachowej pomocy.

DYŻURY SPECJALISTÓW W DNIACH 20-26.O2.2017 r.

Lp. NAZWA INSTYTUCJI GODZINY DYŻURU
1. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘSTWEM
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach
ul. Budowlana 1 08-110 Siedlce
tel. 500 566 881
Poniedziałek-Piątek  08:00-16:00
Środa  08:00-20:00
Sobota  10:00-15:00
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce
tel. 25 632 57 04
Poniedziałek-Środa  10:00-14:00
Czwartek  12:00-16:00
Piątek  10:00-14:00
3. Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66 08-110 Siedlce
tel. 25 643 23 30
Poniedziałek – Piątek  10:00-18:00
4. Kuratorska Służba Sądowa
ul. Kazimierzowska 31 A 08-110 Siedlce
tel. 25 640 08 51 – Kuratorzy dla Dorosłych
tel. 25 640 07 66 – Kuratorzy dla Nieletnich
Poniedziałek – Piątek  10:00–16:00
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce
tel. 25 633 09 64
Poniedziałek  08:00-10:00
Wtorek-Środa  10:00-12:00
Czwartek  08:00-10:00
Piątek  10:00-12:00

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. (2017-02-10)
 Informacja szczegółowa - pobierz»»
 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - pobierz PDF»» pobierz DOC»»Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2017-03-23) - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-01-16)

 Ogłoszenie wyników - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach. (2017-01-12)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

UWAGA!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.12.2016 r. zmianie uległy kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (Podprogram 2016).

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.

 


 

Zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (2017-01-03) - pobierz»»

 


 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załącznikach do niniejszej informacji (2016-12-22).
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»
Załączniki nr 1 - pobierz»»
Załączniki nr 2 - pobierz»»

 


 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załącznikach do niniejszej informacji (2016-12-16).
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»
Załączniki nr 1 - pobierz»»
Załączniki nr 2 - pobierz»»

 


 

Rozpoczęto nabór wniosków w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych.

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2017r. (2016-11-30) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2016 r.

 

Wykaz podmiotów, w których prace społecznie użyteczne były organizowane w 2016 r. dostępny jest na podstronie: Prace społecznie użyteczne.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
Ogłoszenie nr 358150 - 2016 z dnia 02-12-2016r.
Ogłoszenie - pobierz»»
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»
    Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
   - część budowlana: projekt,
   - część elektryczna: opis, E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06, E-07,
   - CO: - projekt, opis, rys. S1, rys. S2, wyniki,
   - wod-kan: projekt rys. S1, rys. S2, rys. S3
Załączniki nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   - część budowlana: specyfikacja,
   - część elektryczna: specyfikacja,
   - CO: specyfikacja,
   - wod-kan: specyfikacja
Załączniki nr 3 do SIWZ - Przedmiary
   - część budowlana: przedmiar,
   - część elektryczna: przedmiar,
   - wod-kan w tym C.O.: strona tytułowa, przedmiar
Załączniki nr 4 do SIWZ - Pozwolenie na budowę  - pobierz»»
Załączniki nr 5 do SIWZ - Formularz oferty w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»
Załączniki nr 6 do SIWZ- Wzór umowy - pobierz»»

Informacja z otwarcia ofert - pobierz»»
    Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Ramowy wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
przypomina,
że dnia 30 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2017 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13

 


 

Dzień Dziecka Utraconego

14 października 2016 roku o godz. 12.00 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Sawczuka
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej.

 


 

Informacja dla studentów składających wnioski o dofinansowanie
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd
finansowanego ze środków PFRON

          Wnioski dotyczące refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) – wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

         Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 lub na stronie Ośrodka - więcej»». 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2016-09-07)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załączniki nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załączniki nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych - pobierz»»

 Załączniki nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - pobierz»»

 Załączniki nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

 


     Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
     W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.
     Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2016 r. są przyjmowane od dnia 5 września 2016 r. do 10 października 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.
     Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR
więcej»»     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 września 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
We wnioskach na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w załącznikach nr 4 i nr 5 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2015.

Druki wniosków do pobrania – więcej»»

W przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2016 r. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków – więcej»»


 

     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.  We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 w załącznikach nr 2 i nr 3 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2015.

Druki wniosków do pobrania – więcej»»

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 31 października 2016 r. Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów – więcej»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 154951 - 2016 z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-25)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5 i 6 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 143911-2016 z dnia 19.07.2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-19)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz»»

 Zmiany do SIWZ - pobierz»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

       Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025:

 Treść Zarządzenia więcej»»
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce więcej»»
 Wyniki badania CATI z mieszkańcami Siedlec więcej»»

 


 

Informacja dotycząca wypłat gotówkowych 500+

 

Informujemy, że wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych dokonywane będą zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń rodzinnych.
W miesiącu maju, osobom, którym zostaną wydane decyzje, świadczenia wypłacone będą zgodnie z ww. harmonogramem.
Dodatkowa wypłata świadczeń gotówkowych realizowana będzie w dniu 24 maja br. Na liście wypłat znajdą się osoby, które nie znalazły się na wcześniejszych listach, a którym do dnia 24 maja zostaną wydane decyzje.
Kolejne wypłaty świadczeń wychowawczych będą realizowane w miesiącu czerwcu, zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy kasie MOPR i na stronie internetowej Ośrodka.

 


 

       Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES w ramach tworzenia na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym opracowało projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 


 

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zajmujący się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek – 8.00-16.00
środa – 8.00-18.00
czwartek – 8.00-16.00
piątek – 8.00-16.00

Siedziba Działu Świadczeń Wychowawczych – Siedlce, ul. Prusa 18
Nr telefonu do Działu Świadczeń Wychowawczych – 25 794 31 94

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na stanowisku:

 Pedagoga (2016-03-24)  więcej»»
 Logopedy (2016-03-24)  więcej»»
 Psychologa (2016-03-21)  więcej»»

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-02-29)  więcej»»
 Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-03-21)  więcej»»

 


Ogłoszenie dot. Programu Rodzina 500 plus

       Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Podmiotem realizującym zadania w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus dla mieszkańców Siedlec będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków od dnia wejścia w życie ustawy, odbywała się będzie w budynku przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Programu, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku do 1 lipca 2016 r. (włącznie), następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłata świadczenia będzie następowała, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, na wskazane konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, przy ul. Sienkiewicza 32. Przewiduje się, że wypłaty dokonywane będą od maja (z wyrównaniem za kwiecień).

Punkt informacyjny dotyczący Programu Rodzina 500 plus do 25 marca 2016 r. mieści się w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32 (nr tel. 25 632 57 04), a od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych, przy ul. Prusa 18 (nr tel. 25 794 31 94).

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w następujących miejscach:
• MOPR, ul. Sienkiewicza 32 (siedziba główna),
• MOPR, ul. Langego 6 (siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych),
• Urząd Miasta, Biuro Obsługi Interesantów, Skwer Niepodległości 2,
• od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych MOPR, ul. Prusa 18.

Wniosek do pobrania dostępny jest również na stronach internetowych MOPR oraz Miasta Siedlce (www.siedlce.pl).

DYREKTOR
/-/ Adam Kowalczuk

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus” - więcej»»
Rodzina 500 plus - pytania i odpowiedzi - więcej»»
Informacja o sposobach składania e-wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej - więcej»»

Druki wniosków - Program Rodzina 500+:

Świadczenie wychowawcze - formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego -
pobierz»»
Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu -
pobierz»»
Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu -
pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego -
pobierz»»
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS -
pobierz»»

Świadczenie wychowawcze - formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego -
pobierz»»
Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu -
pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego -
pobierz»»
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS -
pobierz»»
               Uprzejmie informujemy, że Miasto Siedlce kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
(2016-03-14) – więcej»»

 
   

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są m.in. osoby bezrobotne (niezależnie
od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 Informacja szczegółowa - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Rodzicielskiego - pobierz»» 
WAŻNE !!!!!

Z dniem 3 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy druk

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015, poz. 691)

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

WNIOSEK JEST PODPISYWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ALBO OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

WNIOSKI O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZŁOŻONE PRZED DNIEM 3 CZERWCA 2015 r. ROZPATRYWANE SĄ NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW.

 

NOWY DRUK WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32 lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Druki wniosków

 Zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
będzie się mieścił w Siedlcach, przy ul. O. Langego 6 ( w budynku po Bibliotece Pedagogicznej).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
przy ul. H. Sienkiewicza 32.
Nowe numery telefonów:
Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
Fax 25 794 31 64
Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
Fax 25 794 31 64

 


 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne
ŚDS
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Kontakt