mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Rehabilitacja Społeczna

 

Aktualności

 

- Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2020:

 

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych w roku 2020 - pobierz»»

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w roku 2020 - pobierz»»

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w roku 2020 - pobierz»»

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usług tłumaczenia migowego lub tłumacza - przewodnika w roku 2020 - pobierz»»

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny w roku 2020 - pobierz»»

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach z dnia 07.05.2020 r.  - pobierz»»


Druki wniosków Działu Rehabilitacji Społecznej:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - pobierz»»
 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus - pobierz»»
 Informacja o wyborze turnusu i oświadczenie organizatora - pobierz»»
 Informacja o aktualnym stanie zdrowia - pobierz»»

Dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - pobierz»»

 Informacja o sposobie wypłaty - pobierz»»

 Druk upoważnienia - pobierz»»

 Druk informacji o numerze konta - pobierz»»

 

Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych:

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  - pobierz»»

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - pobierz»»

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego - pobierz»»

 Informacja o sposobie wypłaty - pobierz»»

 Druk upoważnienia - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA