mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach z siedzibą
   przy ul. Sienkiewicza 32, nr tel. (25) 794-30-01
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
   w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących
   im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@mopr.siedlce.pl
   lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających ze Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających ze Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osób rekrutujących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w celu związanym w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA