mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł, Miłosz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zamówienia Publiczne - Archiwum 2012 r.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyZamówienia o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2012-11-22)


Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2012-12-07)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej

 

Zapytanie ofertowe (2012-09-19)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą
a Zleceniodawcą

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-05)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno–promocyjnych

 

Ogłoszenie (2012-09-03)

Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące oznaczenia materiałów informacyjno - promocyjnych

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Wyniki rozeznania rynku (2012-09-18)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Ogłoszenie (2012-08-22)
Wyniki rozeznania rynku (2012-09-03)

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie osoby fizycznej

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacja projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

 

Ogłoszenie (2012-08-02)

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. podwykonawców
Informacja uzupełniająca z dnia 06.08.2012 r.

Wyniki rozeznania rynku

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia warsztatów savoir-vivre’u

 

Ogłoszenie (2012-08-02)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki rozeznania rynku

 

Zapytanie ofertowe (2012-08-17)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Unieważnienie postępowania (2012-09-04)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacja projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi prowadzenia Pracowni Działań Twórczych

 

Ogłoszenie (2012-08-02)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej

Informacja uzupełniająca z dnia 03.08.2012 r.

Wyniki rozeznania rynku

 

Zapytanie ofertowe (2012-08-17)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2012-09-06)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych

 

Ogłoszenie (2012-08-02)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej

Unieważnienie postępowania (2012-09-04)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego

 

Ogłoszenie (2012-08-02)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki rozeznania rynku

 

Zapytanie ofertowe  (2012-08-17)

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2012-09-06)

=================================================

 


Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym dla 7 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 417708 ; z dnia 25.10.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2012-10-25)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2012-10-30)


Wzory umów:


Część 1 - Pracownik ochrony mienia i osób (bez wymogu posiadania licencji) - umowa z załącznikami, umowa na przetwarzanie danych

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-11-06)


Część 2 - Decoupage, Florystyka - umowa z załącznikami, umowa na przetwarzanie danych

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników - Decoupage

Załącznik Nr 2 - Wykaz Uczestników - Florystyka

Załącznik Nr 3 - Harmonogram kurs - Decoupage

Załącznik Nr 4 - Harmonogram kurs - Florystyka

Załącznik Nr 5 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 6 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 7 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-11-06)

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń, w tym sali konferencyjnej i świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego w 2012 roku projektu pn.: Stawiam na siebie!”. Ogłoszenie 406662 - 2012 , z dnia 18.10.2012 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-10-15)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy


Wzory umów:


Część 1 - wynajem pomieszczeń i świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji

Umowa

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-26)


Część 2 - wynajem sali i świadczenie usługi gastronomicznej podczas imprezy integracyjnej

Umowa

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-26)

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym dla 75 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 399592 - 2012; z dnia 15.10.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-10-15)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy


Wzory umów:

 

Część 1 - Fakturzysta, Sprzedawca, Księgowość

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników Fakturzysta

Załącznik Nr 2 - Wykaz Uczestników Sprzedawca

Załącznik Nr 3 - Wykaz Uczestników Księgowość

Załącznik Nr 4 - Harmonogram kursu Fakturzysta

Załącznik Nr 5 - Harmonogram kursu Sprzedawca

Załącznik Nr 6 - Harmonogram kursu Księgowość

Załącznik Nr 7 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 8 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 9 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-30)


Część 2 - Fryzjerstwo

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-29)


Część 3 - Obsługa wózków

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-26)


Część 4 - Profesjonalne sprzątanie

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-29)


Część 5 - Projektowanie stron internetowych

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-24)


Część 6 - Pracownik ochrony mienia i osób (bez wymogu posiadania licencji)

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych


Część 7 - Decoupage, Florystyka

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników Decoupage

Załącznik Nr 2 - Wykaz Uczestników Florystyka

Załącznik Nr 3 - Harmonogram kursu Decoupage

Załącznik Nr 4 - Harmonogram kursu Florystyka

Załącznik Nr 5 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 6 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 7 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych


Część 8 - Prawo jazdy kat. C

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-30)

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 379858-2012, z dnia 03.10.2012 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-10-03)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-10-03)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2012-10-04)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy


Wzory umów:


Część 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów savoir-vivre’u dla 70 Uczestników
Umowa
Załącznik Nr 1 - Karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - Karta czasu pracy – firma
Załącznik Nr 2 – Arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-16)

Część 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla 10 Uczestników
Umowa
Załącznik Nr 1 - Karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - Karta czasu pracy – firma
Załącznik Nr 2 – Arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-16)

Część 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla 46 Uczestników
Umowa
Załącznik Nr 1 - Karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - Karta czasu pracy – firma
Załącznik Nr 2 – Arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-18)

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 346986 - 2012, z dnia 13.09.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-09-13)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-17)

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-19)

Formularz ofertowy


Część 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów savoir-vivre’ u dla 70 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

 

Część 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społeczno - zawodowych dla 70 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-02)

Część 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 70 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-01)


Część 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla 45 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - Warsztaty umiejętności wychowawczych
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Część 5 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla 10 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 332812 - 2012, z dnia 05.09.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronnie internetowej: http://www.uzp.gov.pl

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-09-05)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Umowa dla firmy

Załącznik Nr 1 do umowy dla firmy - karta czasu pracy

Umowa dla osoby fizycznej

Załącznik Nr 1 do umowy dla osoby fizycznej - karta czasu pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - cz. 1 (2012-09-25)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - cz. 2 (2012-09-28)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - cz. 3 (2012-10-05)

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 330188 - 2012, z dnia 04.09.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronnie internetowej: http://www.uzp.gov.pl

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-09-04)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2012-09-06)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-06)

Formularz ofertowy

Umowa dla firmy

Załącznik Nr 1 do umowy dla firmy - karta czasu pracy

Umowa dla osoby fizycznej

Załącznik Nr 1 do umowy dla osoby fizycznej - karta czasu pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-09-20)

=================================================

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze edukacyjnym lub rekreacyjno - edukacyjnym dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! i ich dzieci. Ogłoszenie nr 302068 - 2012, z dnia 14.08.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronnie internetowej: http://www.uzp.gov.pl/.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-08-14)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa na organizację wycieczek

Załącznik Nr 1 do umowy - Wykaz Uczestników do ZOO

Załącznik Nr 2 do umowy - Wykaz Uczestników do Bałtowa

Załącznik Nr 3 do umowy - Wykaz Uczestników do Teatru

Załącznik Nr 4 do umowy - Protokół odbioru usługi

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 1 - upoważnienie do przetwarzania danych

Załącznik Nr 2 - odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzącego do udzielenia zamówienia na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie wycieczek o charakterze edukacyjnym dla Uczestników projektu pn. „Stawiam na siebie!” i ich dzieci. (2012-08-30) - więcej»»

=================================================

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA