mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zamówienia Publiczne - Archiwum 2013 r.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyZamówienia o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2013-11-19)
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2013-12-07)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej (2013-09-04)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2013-09-23)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2013-08-14)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2013-09-03)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2013-07-29)

Zaproszenie
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2013-08-14)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego (2013-07-02)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadanym wykształceniu
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2013-08-09)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektu (2013-06-03)

Rozeznanie cenowe
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie kandydata
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług
Załącznik Nr 3 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o gotowości świadczenia usługi
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem. (2013-04-19)


Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wykaz usług podobnych

Oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem stanowiącym przedmiot najmu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia realizacji części zlecenia podwykonawcom
Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2013-05-15)

=================================================

 


Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie kursów: „Prawo jazdy kat. C”, „Prawo jazdy kat. D”, „Prawo jazdy kat. C+E”, „Szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych na przewóz rzeczy” oraz „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uprawniającej do przewozu rzeczy dla osób posiadających prawo jazdy kat. C” dla Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie 441050 –2013 z dnia 29.10.2013 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2013-10-29)
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zmiana do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2013-11-04)
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3a - Wzór umowy z załącznikami
Załącznik Nr 3b - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z załącznikami
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 6 - Wykaz usług
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 8 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (2013-11-08)

=================================================

 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-10-01)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 A - Umowa - Część I zamówienia
Załącznik nr 3 B - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część I zamówienia

Załącznik nr 3 C - Umowa - Część II zamówienia
Załącznik nr 3 D - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część II zamówienia

Załącznik nr 3 E - Umowa - Część III zamówienia
Załącznik nr 3 F - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część III zamówienia

Załącznik nr 3 G - Umowa - Część IV zamówienia
Załącznik nr 3 H - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część IV zamówienia

Załącznik nr 3 I - Umowa - Część V zamówienia
Załącznik nr 3 J - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część V zamówienia

Załącznik nr 3 K - Umowa - Część VI zamówienia
Załącznik nr 3 L - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część VI zamówienia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 - Wykaz usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Załącznik nr 9 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VI

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część VI (2013-11-06)

=================================================

 

       Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego projektu pn.: Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie 325672 – 2013 z dnia 12.08.2013 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2013-08-12)

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3a - Wzór umowy - Konferencja 1-dniowa
Załącznik Nr 3b - Wzór umowy - Konferencja 2-dniowa

Załącznik Nr 3c - Wzór umowy - impreza integracyjna
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-08-26)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-08-30)

=================================================

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie! i Ich rodzin, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-07-26)

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3a - Umowa na organizację wycieczek
Załącznik Nr 3b - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Wyjaśnienie treści SIWZ (2013-08-02)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-08-12)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-08-30)

=================================================

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-05-24)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 A - Wzór umowy na warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 B - Wzór umowy na warsztaty w zakresie savoir-vivre'u wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 C - Wzór umowy na warsztaty umiejętności wychowawczych wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 D - Wzór umowy na warsztaty rodzinne wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 E - Wzór umowy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 - Wykaz usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Załącznik nr 9 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Wyjaśnienie do treści SIWZ - 1 (2013-05-29)
Wyjaśnienie do treści SIWZ - 2 (2013-05-29)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V (2013-06-12)

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - część V (2013-06-13)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (2013-06-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (2013-06-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III (2013-06-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV (2013-06-14)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - część V (2013-06-14)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część I, II i IV (2013-06-25)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część V (2013-06-28)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część III (2013-07-02)

=================================================

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, w trybie przetargu nieograniczonego zaprasza zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na organizację i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego dla mieszkańców Miasta Siedlce. (2013-04-30)

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oferta
Wzór umowy z załącznikami
Oświadczenie - art. 22 Ustawy
Oświadczenie - art. 24 Ustawy

Wykaz części zamówienia - Podwykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-05-14)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-05-29)

=================================================

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA